Category: เดอะโซเรนโต้

สถานที่จัดงานแต่งงาน นนทบุรี

เดอะโซเรนโต้ สถานที่จัดงานแต่งงาน จ.นนทบุรี สถานที่จัดงานแต่งงาน เดอะโซเรนโต้ (The Sorento) ได้เริ่มเปิดตัวมาจากตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ.2553 หากเปรียบเหมือนเด็ก ก็นับได้ว่าเราได้ผ่านพ้นในช่วงหัดเดินแล้ว และกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงการเดินทางในการแสวงหาสิ่งใหม่ๆ พร้อมนำมาพัฒนาและปรับปรุง เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ว่าที่คู่บ่าวสาว The Sorento ตั้งอยู่บน ถนนราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

READ MORE