พิธีแต่งงานแบบไทย (ลำดับพิธี)

พิธีแต่งงานแบบไทย (ลำดับพิธี)

ขั้นตอนก่อนการแต่งงาน

ก่อนที่จะมีงานแต่งงานเกิดขึ้นได้ แน่นอนว่าชายและหญิงคู่นั้น จะต้องมีการทำความรู้จักกัน ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักในแบบใดก็ตาม และต่างฝ่ายต่างไปมาหาสู่กัน เรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและกัน จนเกิดความรู้สึกรักชอบพอกัน และในที่สุดก็ตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ของตน จึงตัดสินใจที่จะแต่งงานกัน

ในสังคมไทย เมื่อชายและหญิงตัดสินใจที่จะแต่งงานกัน ฝ่ายชายมักจะสรรหาผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่มีหน้ามีตาในสังคม หรืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ตนนับถือ ซึ่งเรียกว่า “เถ้าแก่” ไปทาบทามพ่อแม่ของฝ่ายหญิงเพื่อที่จะสู่ขอหญิงสาวมาเป็นเจ้าสาวของตน รวมถึงการพูดเจรจาเรื่องสินสอดทองหมั้น และเมื่อพ่อแม่ของฝ่ายหญิงตกปากรับคำแล้ว โดยส่วนใหญ่ก็จะนำวันเดือนปีเกิดของทั้งสองฝ่ายไปดูฤกษ์วันแต่งงานกันต่อไป

การแต่งงานแบบไทย

ในที่นี้ จะพูดถึงเฉพาะการแต่งงานแบบไทย หรือก็คือการจัดงานแต่งงานตามประเพณีของชาติไทยเรา ที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน…กล่าวคือ

เมื่อถึงวันกำหนดฤกษ์แต่งงาน

ทางฝ่ายชาย ก็จะจัดตั้งขบวนขันหมากพร้อมสินสอดทองหมั้นที่ได้ตกลงกันไว้ มาที่บ้านของฝ่ายหญิง เพื่อสู่ขอหญิงสาวที่ตนรักเข้าสู่พิธีแต่งงาน

ทางฝ่ายหญิงสาว ก็จะจัดเตรียมต้อนรับขบวนขันหมากของฝ่ายชาย โดยปกติจะใช้เด็กผู้หญิงถือพานเชิญขันหมากไว้คอยต้อนรับขบวนขันหมากเข้าบ้าน

อีกทั้งเตรียมการเรื่องพิธีทางศาสนา โดยทำการนิมนต์พระสงฆ์ ซึ่งมักจะนิยมนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นจำนวน 9 รูป เพื่อมาทำพิธีทางศาสนา ที่มักนิยมเรียกกันว่า พิธีสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่คู่บ่าวสาว และที่นิยมนิมนต์พระสงฆ์มา 9 รูปนั้น ด้วยเชื่อว่าเลข 9 สื่อถึงความเจริญก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองฝ่าย

ลำดับขั้นตอนพิธีการแต่งงานแบบไทย

วันนี้จะมาแนะนำการแต่งงานแบบไทยอย่างกว้างๆก่อนนะครับ ไว้โอกาสหน้าทางทีมงานจะมาลงลึกในรายละเอียดเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางให้แก่คู่บ่าวสาวมือใหม่นำไปปรับใช้เตรียมงานแต่งงานของตนต่อไป ซึ่งลำดับขั้นตอนมีดังนี้

1. พิธีสงฆ์ ซี่งถือเป็นพิธีการทางศาสนา เป็นพิธรการคที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะชาวพุทธ เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่คู่บ่าวสาว

พิธีแต่งงานแบบไทย-01

2. พิธีปูเรียงสินสอด หรือตรวจนับสินสอด เพื่อให้ญาติๆทุกคนได้รับรู้รับทราบ

พิธีแต่งงานแบบไทย-02

3. พิธีสวมแหวน รับตัวเจ้าสาวเข้าสู่พิธีสวมแหวนหมั้น หรือแหวนแต่งงาน

พิธีแต่งงานแบบไทย-03

4. พิธีรับไหว้ผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการขอขมาต่อสิ่งที่คู่บ่าวสาวได้เคยกระทำล่วงเกินไว้

พิธีแต่งงานแบบไทย-04

5. พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ หรือ พิธีรดน้ำสังข์ ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงาน เป็นพิธีการเพื่อให้บรรดาญาติๆตลอดจนเพื่อนฝูง คนรู้จัก ได้มีโอกาสมาแสดงความยินดี และร่วมอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวให้พบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

พิธีแต่งงานแบบไทย-05

6. พิธีส่งตัว หรือ ปูที่นอน เป็นขั้นตอนสุดท้าย หรือที่เรารู้จักกันก็คือ พิธีส่งคู่บ่าวสาวเข้าหอนั่นเอง

พิธีแต่งงานแบบไทย-06

กล่าวโดยสรุป

การแต่งงานแบบไทยนั้น เป็นงานพิธีที่เป็นมงคล แผงด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมแบบเรียบง่ายของไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน อาจจะมีแตกต่างกันบ้างตามแต่ละท้องถิ่น เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติต่อกันมาจนทุกวันนี้ ในสมัยนี้พิธีการแต่งงาน ได้ถูกตัดทอนย่นย่อลงมาก เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน สิ่งที่สิ้นเปลืองก็ตัดออกไป แต่ยังคงรักษาพิธีการแต่งงานตามธรรมเนียมไทยสืบต่อกันมา

ดูลำดับพิธีการใน การจัดงานแต่งงานตามประเพณีไทย แบบสมบูรณ์ พร้อมภาพประกอบ
รีวิว ♥ พิธีแต่งงานเช้า ตามประเพณีแบบไทยๆ

บทความโดย: ทีมงาน The Sorento
ให้บริการรับจัดงานแต่งงาน พร้อมสถานที่จัดงานแต่งงาน แบบครบวงจร

Share it: