ราคาแพ็คเกจ พานขันหมาก

พานขันหมากเอก 5 พานหลัก

พานขันหมาก ถือเป็นสิ่งสำคัญในการจัดงานแต่งงานตามประเพณีไทย คู่แต่งงานสมัยใหม่ ที่ไม่มีความรู้ อาจจะสงสัยว่า พานขันหมาก มีอะไรบ้าง โดยทั่วไปพานขันหมากที่ใช้ในพิธีแห่ขันหมากนั้น จะแบบออกเป็นกลุ่มใหญ่ได้ 3 อย่าง คือ พานขันหมากเอก , พานขันหมากโท และ พานเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

ทาง The Sorento มีบริการจัดชุดพานขันหมาก เพื่อความสะดวกสำหรับคู่บ่าวสาวไว้ให้ด้วย ซึ่งประกอบด้วย

1. กลุ่มพานหลัก (ขันหมากเอก)

ราคา 6,900 บาท

• ขันหมากเอก
• พานเชิญขันหมาก
• พานธุปเทียนแพร
• พานแหวน
• พานสินสอด

 

2. กลุ่มพานครบชุด (ขันหมากเอก + ขันหมากโท)

ราคา 9,900 บาท

• ขันหมากเอก
• พานเชิญขันหมาก
• พานธุปเทียนแพร
• พานแหวน
• พานสินสอด
• พานขนมมงคล 9 อย่าง 1 คู่
• ต้นกล้วย 1 คู่
• ต้นอ้อย 1 คู่
• พานผลไม้ มะพร้าว กล้วย ส้มโอ 1 คู่

พานขันหมากเอก + โท

พานขันหมาก-006

การจัดขบวนพิธีแห่ขันหมากนั้น มีขั้นตอนและรายละเอียดค่อนข้างมาก แม้ในปัจจุบันจะปรับเปลี่ยนลดขั้นตอนลงบ้างตามยุคสมัย ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา ประกอบกับความเข้าใจในคู่แต่งงาน เราจึงพยายามคัดสรรบริการ ตลอดจนให้คำแนะนำ ปรึกษา เพื่อช่วยให้คู่แต่งงานที่มาใช้บริการกับเราสะดวกสบาย และถูกต้องตามหลักธรรมเนียมประเพณี

คู่บ่าวสาวที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเช็ควันว่างได้ที่
โทร : 081-623-7685, 086-903-7718, 095-529-7719
สถานที่จัดงานแต่งงาน The Sorento

แพ็คเกจแต่งงานเช้า

แพ็คเกจงานแต่งพิธีเช้า

แพ็คเกจแต่งงานเย็น

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

แพ็คเกจตกแต่งสถานที่

แพ็คเกจตกแต่ง

แพ็คเกจพานขันหมาก

แพ๋็คเกจพานขันหมาก