ดอกไม้กับงานแต่งงาน

ดอกไม้กับงานแต่งงาน

ตามวัฒนธรรมความเชื่อในสังคมไทยนั้น ไม่ว่าจะมีการประกอบพิธีใดๆโดยเฉพาะพิธีกรรมที่เป็นมงคลก็มักจะถือเอาฤกษ์ยามมาเป็นส่วนประกอบ แม้กระทั่งสิ่งของเครื่องใช้ในการประกอบพิธีก็มักจะเลือกใช้สิ่งที่มีชื่ออันเป็นมงคลเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ดอกรักสื่อถึงความรัก จึงมักจะใช้ในพิธีมงคลสมรส ดอกเข็ม สื่อถึงปัญญาอันแหลมคม จึงมักใช้กันในพิธีไหว้ครู หรือไม่ก็ผลไม้ที่มีรสหวานอย่างลำไย อันสื่อถึงความรักที่หวานชื่น จึงนิยมใช้กันในพิธีมงคลสมรส เช่นกัน

ด้วยความเชื่อต่างๆเหล่านี้ ทำให้พิธีกรรมอันเป็นมงคลที่ชายหญิงต้องเข้าสู่การเริ่มต้นชีวิตคู่ในงานแต่งงาน จึงมีการนำสิ่งของที่มีความหมายดีๆ หรือสิ่งของที่มีชื่ออันเป็นสิริมงคลมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะดอกไม้ ไม่ว่าจะนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำพิธี หรือนำมาประดับประดาในสถานที่จัดงานก็ตาม

ดอกไม้งานแต่งงาน-2

วันนี้ในฐานะ ทีมงานจัดงานแต่งงาน จะมาขอพูดคุยในเรื่องของดอกไม้ที่มักจะนำมาใช้ในการประกอบพิธีมงคลสมรส ซึ่งดอกไม้นอกจากจะนิยมนำมาใช้ในการประกอบพิธีแล้ว ยังนิยมนำมาประดับในงานแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามอีกด้วย แถมยังสื่อถึงความหมายดีๆเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่คู่บ่าวสาว ดอกไม้มงคลที่นิยมใช้ในงานมงคลสมรสมีมากมายหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดต่างก็ให้ความหมายอันเป็นมงคลมากมาย ดังนี้

  1. ดอกรัก หมายถึง ความรักของคู่บ่าวสาว เป็นดอกไม้ที่นิยมนำมาใช้ในพิธีมงคลสมรสแทบทุกครั้ง เพราะเป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายได้อย่างตรงตัวที่สุด
  2. ดอกบานไม่รู้โรย เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักของคู่บ่าวสาวเช่นเดียวกัน สื่อความหมายถึงความรักของคู่บ่าว-สาวที่จะรักกันไม่รู้โรยและรักกันมั่นคงตลอดไปนั่นเอง
  3. ดอกมะลิ ถือเป็นดอกไม้ชั้นสูงที่นิยมใช้กันมากสื่อความหมายถึงความบริสุทธิ์ เป็นสิริมงคลทางด้านทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์ มีความรักและความคิดถึงแก่บุคคลทั่วไป
  4. ดอกกุหลาบ เป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่ทั่วโลกนิยมใช้เป็นสัญลักษณ์แทนความรัก ปัจจุบันงานพิธีมงคลสมรสของไทยจึงมีการนำดอกกุหลาบ (โดยเฉพาะสีแดง) มาใช้กันอย่างแพร่หลาย
  5. ดอกดาวเรือง มีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง สื่อความหมายว่าให้ครอบครัวใหม่ของตนที่คู่บ่าวสาวร่วมกันสร้างให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
  6. ดอกพุด มีความหมายเช่นเดียวกับดอกดาวเรือง คือความเจริญรุ่งเรือง และเสริมความหมายถึงความมั่นคงแข็งแรง สื่อความหมายว่านอกจากครอบครัวใหม่ที่เกิดขึ้นจะเจริญรุ่งเรืองแล้วยังมั่นคงและแข็งแรง ไม่หวาดหวั่นแม้จะต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรค์ใด ๆ

นอกจากนี้ ยังมีใบไม้ชนิดต่างๆ ที่นำมาใช้ในการประกอบพิธีมงคลสมรสเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวอีกด้วย อาทิเช่น ใบรัก ที่สื่อความหมายถึงความรักเช่นเดียวกับดอกรัก ใบเงิน ใบทอง ใบแก้ว สื่อความหมายถึงความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรือง ใบมะยม ที่สื่อความหมายว่าให้ครอบครัวใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นที่นิยมชมชอบของคนรอบข้าง เป็นต้น

ดอกไม้งานแต่งงาน-3

ซึ่งในปัจจุบันพิธีแต่งงานของไทยนั้น ส่วนใหญ่มักจะมีการผสมผสานวัฒนธรรมจากซีกโลกตะวันตกเข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้พิธีแต่งงานดูมีสีสันและสื่อความหมายได้หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดเลี้ยงงานฉลองมงคลสมรส การตัดเค้กเพื่อเฉลิมฉลอง หรือแม้แต่การโยนช่อดอกไม้ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลของงานก็มักจะประกอบด้วยดอกไม้ที่มีความหมายเสียเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน

บทสรุป อย่างไรก็ดี แม้งานมงคลสมรสจะประกอบไปด้วยของมงคลมากมายเพียงใดก็ตาม หากคู่บ่าวสาวไม่ดำรงชีวิตตั้งมั่นอยู่ในความรักซึ่งมีต่อกัน มีความซื่อสัตย์และเอื้ออาทรซึ่งกันและกันแล้ว ของมงคลเหล่านั้นก็มิอาจจะช่วยให้ชีวิตคู่ของเขาและเธอมั่นคงยั่งยืนต่อไปได้

ทีมงานเดอะโซเรนโต้

Share it: