ข้อคิด ♥ การใช้ชีวิตหลังแต่งงาน

ข้อคิด ♥ การใช้ชีวิตหลังแต่งงาน

ชีวิตหลังแต่งงาน ทำอย่างไรให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

การแต่งงานที่เกิดขึ้น มันไม่ใช่เป็นฉากสุดท้ายของความรักระหว่างบุคลทั้งสองดังหนังหรือละครที่เราๆเคยผ่านสายตากันมา แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนเส้นทางแห่งชีวิตรักของบุคคลสองคนว่าจะราบรื่นมีความสุขและสามารถที่จะคงความรักระหว่างกันไว้ได้อย่างยังยืนมั่นคงตลอดไปได้หรือไม่ ฉะนั้นการดำเนินชีวิตคู่หลังแต่งงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ และสำคัญยิ่งกว่างานแต่งงานที่เลิศหรูอลังการเสียอีก เพราะเป็นบทพิสูจน์ความรักของบุคคลทั้งสองว่าสามารถที่จะจูงมือกันก้าวข้ามอุปสรรค์ต่างๆ ในการดำเนินชีวิตคู่ไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่

วันนี้ในฐานะทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการจัดงานแต่งงาน และได้ยินได้ฟังคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มากล่าวคำอวยพรและให้คำสั่งสอนแก่คู่บ่าวสาวที่เปรียบเสมือนลูกหลาน จึงได้สรุปรวบรวมและอยากจะนำคำแนะนำดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้มาแนะนำกับเพื่อนๆถึงข้อควรปฏิบัติของคู่สมรสในฐานะสามีภรรยาหลังผ่านงานแต่งงานของตนไปแล้ว

ชีวิตหลังแต่งงาน กับสถานะที่เพิ่มขึ้น

ต้องยอมรับว่า การที่หญิงชายได้ผ่านการแต่งงานมาแล้วนั้นต่างฝ่ายต่างก็มีสถานะเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกสถานะหนึ่งนั่นก็คือ สถานะของการเป็นสามีและภรรยา ซึ่งต่างฝ่ายต่างต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนให้ถูกต้องดีงาม ชีวิตคู่จึงจะเกิดความสุข ความราบรื่น เป็นการส่งเสริมคุณค่าแห่งชีวิตรักของกันและกันอย่างยั่งยืน

การที่จะเป็นสามีภรรยาที่ดีนั้นมีข้อควรปฏิบัติอย่างไร วันนี้ทีมงานจะนำคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยได้ยินได้ฟังมาพอที่จะสรุปเป็นข้อควรปฏิบัติอย่างกว้างๆ ซึ่งจะแยกอธิบายเป็นข้อๆดังนี้…

ชีวิตหลังแต่งงาน หน้าที่ของภรรยาที่ดี

  1. จะต้องขยันดูแลงานบ้านงานเรือนให้เรียบร้อย ตลอดจนการจัดเก็บข้าวของให้เป็นที่เป็นทางอย่างเป็นระเบียบ ถ้าภรรยาและสามีต่างออกไปทำงานนอกบ้าน ต่างฝ่ายต่างอาจจะช่วยกันดูแลเพื่อเป็นการเกื้อหนุนและแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกัน ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดี
  2. ใส่ใจและให้ความเคารพให้เกียรติต่อญาติผู้ใหญ่ของสามี พร้อมแสดงความเป็นมิตรกับเพื่อนๆของสามี ไม่เป็นคนเย่อหยิ่งจองหอง ใช้ถ้อยคำไพเราะในการพูดจา
  3. มีความซื่อสัตย์ต่อสามี ทำตัวเป็นที่ไว้วางใจน่าเชื่อถือ
  4. ขยันดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนคอยเป็นกำลังใจให้กับสามี อีกทั้งรับฟังปัญหาต่างๆ ในกรณีที่สามีประสบกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากที่ทำงาน หรือปัญหาจากการทำธุรกิจของตน
  5. ประหยัด ดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีทำมาหาได้ไว้เป็นอย่างดี ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย

ชีวิตหลังแต่งงาน หน้าที่ของสามีที่ดี

  1. แสดงการยอมรับในฐานะการเป็นภรรยาของตนทั้งต่อหน้าและลับหลัง อันนี้รวมถึงการแสดงตัวตนในสถานะของสามีด้วย ไม่ใช่พออยู่ลับหลังภรรยาก็แสดงว่าตนว่ายังเป็นโสด โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในหมู่พวกสาวๆซึ่งมักจะพบเห็นอยู่ทั่วไปในสังคม ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่า การที่คนเรามีครอบครัวแล้ว มันผิดตรงไหน
  2. ยกย่อง ให้เกียรติ ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามภรรยาของตนเอง
  3. มีความสื่อสัตย์ ไม่นอกใจ ทำตัวให้เป็นที่ไว้วางใจของภรรยา
  4. มอบความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลงานบ้าน พูดง่ายๆก็คือ มอบความเป็นใหญ่ให้กับภรรยาในเรื่องงานบ้านทั้งปวง
  5. หาของขวัญให้แก่ภรรยาเนื่องในวันพิเศษ หรือวันเทศกาลสำคัญๆ เพื่อแสดงความรักอย่างไม่จืดจาง

บทสรุป

หลักการของการเป็นสามีและภรรยาที่ดีตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น มักจะเป็นคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่ที่มอบให้แก่บุตรหลานของตนเมื่อยามได้ออกเรือนไป แต่การที่จะมีชีวิตรักที่ราบรื่นมั่นคง นอกจากหลักปฏิบัติดังกล่าวแล้ว ยังมีรายละเอียดของวิธีการดำเนินชีวิตครอบครัวของบุคคลทั้งสองอีกด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ

การเรียนรู้นิสัยใจคอและเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน และต้องการให้คนที่เรารักมีความสุข อบอุ่นและปลอดภัย อันเป็นพื้นฐานของความรักอย่างแท้จริง

ทางทีมงาน The Sorento หวังว่าบทความนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคู่บ่าวสาวที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหลังแต่งงาน เพื่อร่วมกันสร้างครอบครัวใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความสุข ตลอดจนดำรงความรักที่มีต่อกันให้ยั่งยืนตลอดไป

Share it: