ราคาแพ็คเกจและเมนูอาหารแบบค็อกเทล

แพ็คเกจงานเลี้ยงแบบค็อกเทล

รายการอาหารโต๊ะจีน

โต๊ะจีนงานแต่ง

รายการอาหารบุฟเฟ่ต์

บุฟเฟ่ต์งานแต่ง-250x250 (1)

รายการอาหารค็อกเทล

ค็อกเทลงานแต่ง